لوازم اداری و آموزشی

تخت دو طبقه خوابگاهی
جا لباسی (کمد رختکن) اداری ۲ درب
جا لباسی (کمد رختکن) اداری ۴ درب
جا لباسی (کمد رختکن) اداری ۶ درب
جا لباسی (کمد رختکن) اداری ۹ درب
جا موبایلی
جعبه جا كليدي ۲۰ تايي
جعبه جا كليدي ۴۰ تايي
جعبه جا كليدي ۷۵ تايي
جعبه جا كليدي ۱۰۰ تايي
صندوق پستي طبقاتی دو طرفه فلزی ۵طبقه (مناسب برای بیرون ساختمان و منازل)
صندوق پستي طبقاتی دو طرفه فلزی ۴طبقه (مناسب برای بیرون ساختمان و منازل)
صندلی دانش اموزی
جعبه جا كليدي ۲۰۰ تايي
جعبه جا كليدي ۱۵۰ تايي
Scroll to Top